Wróć do całej oferty

Spory gospodarcze, windykacja

Specjalizujemy się w sądowej windykacji należności pieniężnych. Często zwracamy uwagę Klientom, że polubowne załatwienie sprawy w perspektywie ekonomicznej i czasowej może być bardziej korzystne. Jeżeli metody te zawiodą, występujemy na drogę sądową oraz dochodzimy wierzytelności naszych Klientów poprzez działania egzekucyjne.

Do sądu najczęściej warto udać się wtedy, gdy polubowne uzyskanie należności okazało się niemożliwe, kontrahent posiada majątek, istnieją podstawy do wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Proces sądowy zazwyczaj kończy się wyrokiem. Nawet jednak korzystne rozstrzygnięcie może pozostać wyłącznie na papierze, gdy kontrahent wyprowadził już majątek z firmy albo go nie posiada. Dochodzenie niewielkich należności może nie być opłacalne, biorąc pod uwagę koszty postępowania oraz czas trwania przeciętnej sprawy gospodarczej.