Wróć do całej oferty

Prawo pracy, Praca Tymczasowa

Zajmujemy się zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym prawem pracy. Opracowujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz wewnętrzne regulacje pracodawców, w tym regulaminy pracy i wynagradzania.
Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy, zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Zapewniamy pracodawcom bieżącą, profesjonalną obsługę prawną, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia takich usług jak pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe czy praca tymczasowa, jest działalnością regulowaną wymagającą uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Złożenie wniosku o wpis wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za wydanie danego certyfikatu, złożenia prawdziwych i kompletnych danych wymaganych formularzem wniosku, posiadania biura, w którym będą świadczone usługi. Podmiot, który będzie się ubiegał o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, powinien również prowadzić działalność gospodarczą i zadbać o legitymowanie się odpowiednim kodem PKD. Wpis do rejestru powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu.

Pytanie wbrew pozorom nie jest pozbawione sensu. W naszej codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z licznymi interpretacjami, z których ma wynikać, że pracownik tymczasowy może być traktowany inaczej niż pracownik nietymczasowy. Z uwagi na charakter trójstronnej relacji (agencja pracy tymczasowej – pracownik tymczasowy – pracodawca-użytkownik) stosunki między poszczególnymi podmiotami są swoiste, nie zmienia to jednak faktu, że pracownik tymczasowy jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a agencja zatrudnienia jest jego pracodawcą. Jakie są tego konsekwencje? Stosowanie istotnej większości postanowień Kodeksu Pracy oraz innych regulacji odnoszących się do pracowników.

Zatrudnienie cudzoziemca wymaga od pracodawcy weryfikacji istnienia legalnej podstawy pobytu cudzoziemca na terytorium Polski oraz legalnej podstawy do świadczenia pracy. Przepisy, szczególnie z uwagi na ich mnogość, nie zawsze dają konkretną odpowiedź, czy w danym przypadku zatrudnienie będzie legalne. Indywidualne rozstrzygnięcie tych kwestii jest niezwykle istotne z uwagi na szereg negatywnych konsekwencji związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca. W tym kontekście udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie, wymaga weryfikacji konkretnego przypadku.