Wróć do całej oferty

Hotele i restauracje

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców z sektora gastronomii (kawiarni i restauracji), hoteli, hosteli oraz pensjonatów. Nasi prawnicy pomogą właścicielom obiektów gastronomicznych oraz hoteli m.in. w bieżącej obsłudze tego typu obiektów oraz tworząc i redagując odpowiednie regulaminy i umowy, które są kluczowe dla zgodnego z prawem funkcjonowania branży rekreacyjnej i turystycznej.

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stanowi działalność regulowaną wymagającą uzyskania wpisu do stosownego rejestru. Bardzo istotne dla udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie, jest ustalenie tego, czy przedmiotem działalności będzie impreza turystyczna w rozumieniu przepisów. Ogólnikowość przepisów w tym zakresie aktualizuje konieczność weryfikacji każdego konkretnego przypadku, szczególnie gdy nie jest on standardowy.

Zakres przetwarzanych danych ustala samodzielnie administrator, czyli przedsiębiorca. Pozyskiwane powinny być tylko takie dane i tylko tyle danych, ile jest niezbędnych do zrealizowania celu, w jakim są pozyskiwane. Najczęściej tym celem będzie realizacja usługi czy dochodzenie ewentualnych roszczeń, w szczególności z uwagi na potencjalne szkody. W praktyce oznacza to prawo do przetwarzania takich danych jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku chęci dochodzenia ewentualnych roszczeń numer PESEL. Z uwagi na charakter usługi (spa, przygotowywanie posiłków) zasadnym może być przetwarzanie danych „wrażliwych” takich jak informacja o alergiach czy o stanie zdrowia.