Wróć do całej oferty

Branża budowlana i nieruchomości

Wieloletnie doświadczenie pomaga nam wspierać naszych Klientów podczas wszelkich inwestycji budowlanych, a także w obrocie nieruchomościami. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno właściciele nieruchomości, deweloperzy, jak i wykonawcy.
Zapewniamy naszym Klientom fachową reprezentację także we wszystkich sporach dotyczących prawa budowlanego (w szczególności umów o roboty budowlane) oraz kwestii uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w sprawach o zasiedzenie oraz o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Tak, wypowiedzenie takiej umowy jest możliwe, ale zakres tego uprawnienia wynika z postanowień konkretnej umowy. Innymi słowy, poza przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów (przedmiot umowy ma wady, które uniemożliwiają jego użytkowanie), wypowiedzenie umowy może nastąpić w przypadkach określonych w umowie. Etap negocjowania konkretnych przypadków wypowiedzenia umowy jest kluczowy dla możliwości kontrolowanego zakończenia umowy.

Długość checklisty zależy od wielu czynników takich jak m.in. lokalizacja, rodzaj nieruchomości, planowane wykorzystanie nieruchomości. Do kwestii podstawowych należy zawsze zbadanie księgi wieczystej, treści postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile obowiązuje, weryfikacja innych przepisów prawa miejscowego, umów dotychczas zawartych, których przedmiotem jest nieruchomość, istnienie samowoli budowlanej. W zależności od rodzaju badanej nieruchomości, znaczenie mogą mieć uchwały wspólnoty mieszkaniowej, planowane w sąsiedztwie inwestycje, regulacje prawa ochrony środowiska i przepisów prawa budowlanego.

W zależności od charakteru wadliwości, istnieje możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności danej decyzji, szczególnie gdy została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bądź złożenia wniosku o wznowienie postępowania, np. w przypadku gdy strona bez swojej winy nie brała udziału w toku sprawy.