Wróć do artykułów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim został skierowany do pierwszego czytania!

Autor

Adwokat Jakub Szkutnik
28.05.2024

21 maja 2024 r. został skierowany do pierwszego czytania w komisjach Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany dotyczą implementowania dwóch dyrektyw do porządku prawnego w Polsce – tzw. Dyrektywy SATCAB II oraz Dyrektywy Digital Single Market.

Trenowanie generatywnej sztucznej inteligencji

Najważniejsza zmiana w projekcie ustawy, zanim wpłynął on do Sejmu to zmiana kontrowersyjnych propozycji dotyczących #AI – generatywnej sztucznej inteligencji. Zniknął zakaz trenowania generatywnej sztucznej inteligencji na utworach, które udostępnili polscy wydawcy w internecie.

Przykładowe inne proponowane zmiany

Mają zostać wprowadzone uregulowania w zakresie nowych licencji rozszerzonych; prawa pokrewnego dla wydawców prasy oraz przepisów szczególnych dotyczących dostawców usług udostępniania treści online. Ponadto mowa jest w projekcie o zapewnieniu godziwego wynagrodzenia twórcom i wykonawcom oraz wprowadzeniu prawa twórcy do otrzymywania informacji o przychodach z utworu. Mowa jest również o wprowadzeniu nowych postaci dozwolonego użytku w prawie autorskim (eksploracja tekstów i danych) oraz modyfikacji niektórych już istniejących.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowa ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem mają być rozwiązania dotyczące prawa do wynagrodzenia z tytułu udostępniania online utrwalenia artystycznego wykonania. Mają one zacząć obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.